FOR ARCH
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Soutěž
GRAND PRIX - FOR ARCH 2020

Obory veletrhu

BEZPEČNÝ BYTOVÝ DŮM SVJ | D 4.0 – TRENDY A MOŽNOSTI PRO MODERNÍ ZABEZPEČENÍ MAJETKU A BYTŮ
Typ akce: Kongresy, konference, semináře


Datum zahájení: Čtvrtek, 2019-09-19 09:30 - 14:00

Místo konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1

Organizátor: Ministerstvo vnitra ČR

Zbývající kapacita účastníků: 187

Vstupné: na základě registrace od 1. 8. 2019


Kontaktní informace:
ABF, a.s.
Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY JE REGISTRACE NA KONFERENCI UKONČENA

 

Připravovaný odborný seminář přinese důležité odborné informace pro zástupce BD a SVJ zejména k problematice zabezpečení bytů a domů a je součástí nového preventivního projektu.

 

V roce 2018 se začal realizovat nový celorepublikový preventivní projekt. Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představuje souhrn preventivních opatření při ochraně rodinných domů, bytových domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Poukazuje a řeší kolize norem bezpečnosti a požárních norem nejen v bytových domech. Projekt má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku.

 

Odbor tisku a prevence a Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR připravily preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ v „Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2018“. Spolupracujícími subjekty jsou Pražské arcibiskupství, Českomoravská myslivecká jednota, Cech mechanických zámkových systémů, vzdělávací zařízení Policie ČR Pardubice a další partneři podílející se zejména na propagaci projektu.

 

Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech a nově již překročily i hranice České republiky. Projekt je proto koncipován jako souhrnné opatření v činnosti Policie ČR a osvěty obyvatel České republiky o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit dopad majetkové trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména loveckých zbraní, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.

 

Projektem chceme probudit u majitelů domů a bytů zodpovědnost k vlastnímu majetku a zájem o jeho zabezpečování, ale i zvýšit zájem o dění v bezprostředním okolí. Nedílnou součástí projektu je vzdělávání policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku a v mechanických a elektronických zámkových systémech.

 

Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“, které obsahují základní informace a návody pro zabezpečení majetku, rozhlasové spoty určené do medií, ale i do rozhlasů obcí a měst a video spoty.  Dále pak tištěné i audio výstupy v periodikách církve a Českomoravské myslivecké jednoty. Účast na pravidelných setkáních, včetně úzké spolupráce s představiteli spolupracujících subjektů. Nedílnou součástí projektu jsou také semináře pro specialisty, vzdělávání a instruování myslivecké stráže, účast preventistů na krajských a obecních jednání občanů se samosprávou, realizace kontrolních a bezpečnostních akcí apod.

 

Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům správná a relevantní řešení týkající se zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality řady ČSN EN 14383 při výstavbě budov.

 

S aktivitami v oblasti ochrany majetku a prevence vloupání souvisí i nová aktivita Evropské sítě prevence kriminality, do které se zapojila i Česká republika prostřednictvím MV a PČR, a to Evropský den proti vloupání do obydlí. Ten letos připadl na 19. června 2019. V rámci výše uvedených aktivit MV a PČR nabízí nové webové stránky www.stopvloupani.cz také mobilní aplikaci Zabezpečte se II.

 

Evropský den proti vloupání do obydlí je součástí politického cyklu EU: „European multidisciplinary platform against criminal threats – EMPACT“. Europol v rámci EMPACT definuje devět prioritních oblastí, pro které vypracovává strategické plány, projekty a operace. Kampaň k vloupání je vytvářena pro prioritní oblast organizované majetkové kriminality.

 

Evropská unie, respektive Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) se nechala inspirovat v Belgii, kde má „den proti vloupání“ dlouholetou tradici a celkem logicky bývá využíván k intenzivnímu preventivnímu působení na veřejnost. EUCPN, jejímž členem je Česká republika již od svého vstupu do EU, naplánovala Evropský den proti vloupání na 19. červen 2019.

 

Směrem k obcím a zejména jejím obyvatelům je směřován již druhým rokem běžící celorepublikový projekt Ministerstva vnitra a Policie ČR „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům II.“ Projekt přináší souhrn preventivních rad a opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku. První rok se soustředil na zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů, v letošním roce jsou přidány mechatronické zabezpečovací prostředky a trezory.

 

Chceme informovat o „Evropském dni proti vloupání do obydlí“, o preventivním projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, o spuštění nové aplikace zaměřené na trezory a o spuštění kampaně k ochraně osob a majetku za využití materiálů zpracovaných EUPCN.

 

 

Program:

 

 

09.30–10.00 | Registrace účastníků

 

10.00–10.15 | Úvodní slovo – JUDr. Tomáš Koníček, OPK MV-ČR

 

10.15–11.00 | Základní filozofie zabezpečení bytů a domů + Statistické podklady ke krádežím vloupání do bytů a domů

Přednášející:  plk. Ing. Michal Herma, ÚSKPV Policie ČR

 

11.00–11.45 |  Mechanické zábranné prostředky v bytových domech a jejich správné využití v souladu s platnými požárními předpisy + Mechanické a mechatronické přístupové systémy na bytových domech (ukázky dobré praxe a doporučení)

Přednášející: Tomáš Pospíšil, MBA, cechmistr CMZS ČR, Bc. Daniel Šimandl, člen představenstva CMZS ČR

 

11.45–12.15 | Prostor pro řešení otázek z praxe, které budou moci účastníci předem zaslat

 

12.15–12.45 | Přestávka na občerstvení

 

12.45–13.05 | Normy a certifikace – jaké produkty žádat?

Přednášející: Ing. Petr Koktan, CMZS

 

13.05–13.25 | Aktualizovaný moderní standard zabezpečení

Přednášející: Ing. Petr Koktan, AGA

 

13.25–13.50 | Služby pro SVJ a BD v rámci portálu Sousedé.cz

Přednášející: Zlata Botero Vašková, jednatelka SousedeCZ, s. r. o.

 

13.50–14.00 | Diskuse a závěr odborného semináře pro veřejnost

 

 

 

www.mvcr.cz

 

www.policie.cz

 

www.cmzs.cz

 

www.sousede.cz

 

Změna programu vyhrazena

 


  TZB-info
TZB-info Využívejte efektivně dešťovou vodu pomocí přečerpávače WILO-RAIN3 Co je to vodopropustný beton Routování protokolu Modbus 2. část Společnost Xella zavedla opatření kvůli Covid-19 bez omezení výroby, dodávek materiálu a služeb ČVUT v Praze vyrábí celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma Kvalitnější voda pro centrální část Česka díky nové filtraci na Želivce
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva FOR ARCH 2019

Závěrečná zpráva FOR ARCH 2018

Facebook
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje