FOR ARCH
место встречи - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Contest
GRAND PRIX - FOR ARCH 2022

Cектор

News Elektrotechnika a zabezpečení


Event description

ELEKTROTECHNIKA A ZABEZPEČENÍ (Hala 4)

Vystavovatelé zde představují své elektrotechnické novinky v oblasti zabezpečení, domácí zábavy, osvětlení, ovládání funkcí domu a automatizaci budov či výrobě vlastní elektřiny. Je vidět, že zájem návštěvníků o chytré bydlení rok od roku stoupá. 

Konkrétní rady k osvětlení či zabezpečení objektů i ochrany osob mohli zájemci najít ve dvou poradenských centrech umístěných přímo v Hale 4, informace k chytrému a úspornému bydlení podávali vystavovatelé přímo na svých stáncích.

PORADENSKÉ CENTRUM MINISTERSTVA VNITRA ČR
- nejnovější bezpečnostní trendy a řešení k ochraně budov a zabezpečení majetku nabízeli zástupci Ministerstva vnitra ČR se svými partnery Policií ČR a Cechem mechanických zámkových systémů, návštěvníkům tak poskytli řadu cenných relevantních, praxí odzkoušených informací.

PORADENSKÉ CENTRUM PRO SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ 
- s výběrem vhodného typu svítidla pro jednotlivé prostory, světelných zdrojů a další cenné informace k řízení osvětlení, venkovnímu osvětlení či domovní automatizaci poskytovali letos nově na stánku časopisu SVĚTLO odborníci ze společnosti METROLUX.

 

SOUTĚŽ ČASOPISU SVĚTLO O NEJLEPŠÍ EXPONÁT OBORU SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ - FOR ARCH 2020
 

V rámci 31. ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH uspořádal časopis SVĚTLO, mediální partner veletrhu, již tradičně soutěž o nejlepší exponát oboru světlo a osvětlování.

Hodnotitelská komise (z důvodu omezení počtu účastníků veletrhu na sektor tentokrát tříčlenná) ve složení: předseda komise Ing. arch. Luboš Sekal (A. A. L. S. – atelier architektury), Ing. Jana Kotková (zástupce šéfredaktora časopisu Světlo) a Ing. Petr Žák, Ph.D. (atelier světelné techniky s. r. o., pedagog ČVUT FEL v Praze) vybírala z vystavených svítidel podle jejich novosti, nápaditosti a přínosu v problematice osvětlení. Na základě hlavních kritérií hodnocení (světelnětechnické parametry svítidel, technické provedení svítidel, provozně ekonomické vlastnosti, obchodní podmínky, design, ekologické a environmentální hledisko) udělila tři ceny časopisu a jedno čestné uznání.

 

Cenu časopisu Světlo (bez udání pořadí) získaly společnosti:

 

Osmont, s. r. o.

Za závěsné svítidlo ERIS LEC 4

Zdůvodnění: Svítidlo tradičního českého výrobce využívá elegantní bezvodičový závěsný systém. Difuzní charakter světelného toku je v tomto případě omezen na distribuci do dolního a částečně i horního poloprostoru pomocí ručně malované černé bočnice. Svítidlo tak dostává osobitý výraz a jistou subtilnost. Dokonalý rozptyl světla je podpořen užitím ručně foukaného trojvrstvého opálového skla.

 

 

HOLAS Ligting, s. r. o.

Za svítidla Lightpro, řada Castor

Zdůvodnění: Vysoce variabilní systém zahradního osvětlení na malé napětí umožňuje individuální flexibilitu nejen ve změnách směru a intenzity světelného toku, ale i v možnosti půdorysného umístění jednotlivých světelných bodů podle skutečného vzhledu zahrady. Dovoluje tak operativně omezit i nežádoucí vlivy umělého osvětlení na okolí.

 

 

WT – Windows Tomorrow s. r. o.

Za sérii světlovodů Brighten Up, výrobce Solatube

Zdůvodnění: Inovace optického řešení kopule světlovodu přináší vyšší účinnost a světelný výkon. Využívá i nízké světelné paprsky. Zároveň je umožněna regulace množství světelného toku do interiéru bez nutnosti použít silový kabel.

 

 

Zvláštní cena časopisu Světlo byla udělena společnosti:

 

YOUR DESIGN

Za svítidlo Element Easy Space Sphere Natural

Zdůvodnění: Mimořádně vyvážený originální návrh českého designéra a výrobce závěsného svítidla, který se snoubí s materiálovým provedením ručně tvarovaného, svými odlesky a lomem světla opticky zajímavě působícího prolamovaného stínidla z jediného kusu skla.

 

Časopisu SVĚTLO a především Ing. Janě Kotkové děkujeme za uspořádání soutěže a oceněným vystavovatelům blahopřejeme!Zavřít
Спрос на участие
Inicializace, právě prohlíží: -

* - Обязательные данные