FOR ARCH FOR ARCH
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Soutěž
GRAND PRIX - FOR ARCH 2017

Organizátor


ABF, a.s.
Obory veletrhu

ZELENÉ STŘECHY – STANDARDY PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU

Na odborném semináři se účastníci seznámí s dokumentem Vegetační souvrství – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu, který vydala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným dokumentem v oblasti projektování a výstavby zelených střech.
Typ akce: Konference, semináře


Datum zahájení: Čtvrtek, 21.09.2017 12:30 - 15:00

Místo konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1

Organizátor: Svaz zakládání a údržby zeleně


Kontaktní informace:
Svaz zakládání a údržby zeleně
Na odborném semináři se účastníci seznámí s dokumentem Vegetační souvrství – standardy pro navrhování, provádění a údržbu, který vydala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným dokumentem v oblasti projektování a výstavby zelených střech. Jako legislativní oporu jej akceptovalo i MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR ve výzvě Nová zelená úsporám. Vedle stávající dotační nabídky pro rodinné a bytové domy se program Nová zelená úsporám nově rozrůstá o dotace na budování zelených střech.  Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. Podmínkou pro přiznání dotace je navržení objektu v souladu s výše uvedenými standardy.

 

Program:

 

12.20 | prezence účastníků

12.30 – 13.30 | VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ ZELENÝCH STŘECH – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu

                       Přednášející: Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně Rady sekce Zelené střechy, spoluautorka Standardu, Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt, spoluautor Standardu

 

Publikace je prvním uceleným materiálem, který standardizuje navrhování, provádění a údržbu zelených vegetačního souvrství zelených střech. V jednotlivých kapitolách jsou popsány funkce a působení zelených střech, jejich rozdělení a stavební popis střešní konstrukce pro zelené střechy. Stavební část standardů poskytuje pouze základní informace. Důležité jsou především informace o speciálních požadavcích, které musí být dodrženy při realizaci vegetačního souvrství s ohledem na některé konstrukce plochých střech a materiálové vlastnosti výrobků.  Detailně jsou popsány jednotlivé funkční vrstvy vegetačního souvrství zelených střech a provedení vegetační vrstvy. Standardy uvádějí požadavky na vlastní vegetaci zelených střech včetně výběru vhodných druhů rostlin. Závěrem jsou uvedeny podmínky pro převzetí dokončených zelených střech, požadavky na péči o vegetaci a údržbu zelených střech, a také záruční podmínky. Účastníci obdrží publikaci v tištěné podobě.

 

13.30 – 13.50 | PODPORA VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH V ČR

                          Přednášející: zástupce Státního fondu životního prostředí ČR

Vedle stávající dotační nabídky pro rodinné a bytové domy se program Nová zelená úsporám nově rozroslt o dotace na budování zelených střech.  Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. Podmínkou pro přiznání dotace je navržení objektu v souladu s výše uvedenými standardy.

 

13.50 – 14.30 | MATERIÁLY PRO VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ ZELENÝCH STŘECH

                          Zástupci firem dodávajících materiály pro realizaci vegetačního souvrství zelených střech představí produkty, které odpovídají požadavkům uvedeným v publikaci VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ ZELENÝCH STŘECH. Jedná se o produkty pro funkční vrstvy

(drenážní, hydroakumulační, filtrační, ochrannou a vegetační vrstvu), případně polyfunkční vrstvy či systémově řešená souvrství. Účastníci se také dozví, jaké vlastnosti mají mít substráty vhodné pro vegetační souvrství zelených střech.

 

14.30 – 15.00 | PRAVDA A MÝTY O ZELENÝCH STŘECHÁCH

                       Přednášející: Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, redaktorka časopisu Inspirace. Přednáška představí desítky úspěšně realizovaných a fungujících zelených střech v České republice, které byly oceněné v soutěži Zelená střecha roku 2014–2017.

 

Účastníci semináře v rámci vložného obdrží publikaci Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.

Publikace „Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.“ je výsledkem tříleté systematické činnosti odborné sekce Zelené střechy, která při Svazu zakládání a údržby zeleně vznikla v roce 2013. Od roku 2014 pořádá sekce odbornou soutěž

„Zelená střecha roku“, díky které může představit publikace dvě desítky kvalitních zelených střech v České republice. Jsou to střechy na vzdělávacích i administrativních objektech, na hotelech, na rodinných domech, střechy intenzivní i extenzivní, soukromé i přístupné veřejnosti. Tyto úspěšné projekty mají být inspirací pro

všechny pokrokově smýšlející investory, budoucí i současné majitele budov, představitele státní správy i samosprávy.

 

 

Vstupné zahrnuje účast na odborném programu, elektronickou vstupenku opravňující k vstupu na veletrh FOR ARCH, „Standardy“ v tištěné podobě, publikaci Zelené střechy – naděje pro budoucnost

 

Publikace je součástí projektu Zelené střechy – naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí v roce 2016.

 

Registrace: www.szuz.cz

 


TZB-info
TZB-info Sálavé vytápění malých prostor (III) Jednoduchý návrh - online kalkulátor Vývoj produkce pelet v Evropě Kancelář, nebojte se barev a materiálů, a ať to svítí... (díl druhý) Z konference Vykurovanie 2018 - část 4. Zdravá škola - školy šetrné ke zdraví dětí i učitelů Tipy na stánky - Aqua-therm Praha 2018
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva FOR ARCH 2017

Závěrečná zpráva FOR ARCH 2016

Facebook
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje